Τμήματα – Εξετάσεις

BIOXHMIKEΣ

 • HDL
 • LDL
 • Lp(a)
 • SGOT
 • SGPT
 • yGT
 • LDH
 • CPK
 • CK-MB
 • TIBC
 • HBA1C

HΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

 • εξοπλισμένο
 • εξοπλισμένο
 • εξοπλισμένο

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ

 • CMV 1gG
 • CMV 1gM
 • Abti- HIV 1+2
 • Free T4
 • TSH
 • Tg(Ag)
 • Anti-TPO
 • TSH-RAB
 • FSH
 • LH
 • SHBG
 • SHEA-S
 • DHEA
 • ACTH
 • AGF1
 • PTH

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

 • T3
 • T4
 • Free T3
 • Free T4
 • TSH
 • Tg(Ag)
 • Anti-TPO
 • TSH-RAB
 • FSH
 • LH
 • SHBG
 • SHEA-S
 • DHEA
 • ACTH
 • AGF1
 • PTH

KAPKINIKOI ΔΕΙΚΤΕΣ

 • AFP
 • CEA
 • CA-15.3
 • CA-19.9
 • CA-125
 • CA-72.4
 • NSE
 • PSA
 • Free PSA

AIMΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ

 • APTT
 • Ινωδογόνο
 • Φερριτίνη
 • Σίδηρος
 • χρόνο
 • χρόνο
 • χρόνο
 • χρόνο
 • χρόνο